//////

Dział rozrywki

Lekcje w szkole

Dzieci nastolatki, które mają określony wiek musza uczestniczyć obligatoryjnie na zajęciach szkolnych, które to odbywają się w budynku szkolnym. Są one prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy to doskonale znają się na swojej pracy. Zajęcia szkolne to swego rodzaju spotkania dzieci i młodzieży w określonych klasach, na których otrzymuje się wiedze, która to jest niezwykle potrzebna w rozwijaniu się młodzieży. Zwykle tego typu zajęcia mają z góry ustalony czas, które przeznaczony jest na poprowadzenie lekcji z danego przedmiotu. Po sprawdzeniu listy uczniów, czyli obecności nauczyciel wykłada dany temat starają się nie tylko zainteresować nim uczniów, ale również nauczyć ich przez to bardzo ciekawych rzeczy. Lekcje w każdej szkole bez względu na to, czego dotyczą są spotkaniami uczniów z nauczycielem w konkretnym celu. Najważniejszy z nich to wiedza i nauka, która musza na takich zajęciach posiąść z danego przedmiotu, by móc w przyszłości zostać niezwykle mądrym i wartościowym człowiekiem.

Nauczyciel i szkoła

Istnieje kilka prostych zasad, których zastosowanie daje niemal pewna gwarancję dobrego procesu edukacyjnego. Podstawowym jest dobra kadra nauczycielska, nawet przy wypełnieniu szkoły pomocami elektronicznymi, multimediami, komputerami – i tak szkoła nauczycielem stoi. Tymczasem w naszym kraju od dziesięcioleci, właściwie od okresu powojennego jest negatywny nabór do zawodu nauczycielskiego. Przyczyna tego jest bardzo prosta, w szkolnictwie są zbyt niskie płace i możliwości awansu, nawet po ostatniej reformie oświatowej. Absolwenci wyższych uczelni, ci najzdolniejsi i najbardziej kreatywni, omijają szkoły szerokim łukiem, jako miejsca pracy nie dające perspektywy wysokich zarobków ani prestiżu. Prace w szkołach podejmują przeciętniacy i ci poniżej przeciętnej. Nie znaczy to, na szczęście, że w ogóle nie ma wybitnych nauczycieli. Są i są to prawdziwi zapaleńcy i pasjonaci, którzy pomimo kiepskich warunków wybierają pracę z dziećmi i młodzieżą, ponieważ nie wyobrażają sobie innej. Takich wybitnych nauczycieli mogłoby być więcej, gdyby państwo zatroszczyło się o zachęcenie ich do podjęcia tego zawodu.

Trwałe uszkodzenie mózgu dziecka może być wynikiem przemocy

Silny stres wywołany przez przemoc stosowaną wobec niego może doprowadzić do uszkodzenia struktury mózgu, która odpowiada za pamięć. Badania przeprowadzone pod tym katem dowiodły, że stres, który doświadcza dziecko może w przyszłości skutkować zaburzeniami psychicznymi typu depresja, schizofrenia czy zespół stresu pourazowego. Również uzależnienia czy też próby samobójcze mogą być efektem takiego stresu z dzieciństwa. Po przebadaniu dzieci, które doznały przemocy albo fizycznej albo psychicznej, jak też seksualnej oraz takie, których rodzice się rozwiedli lub zostały osierocone zostało stwierdzone, że w takich przypadkach jest możliwe naukowe stwierdzenie uszkodzenia mózgu. Bowiem hormony stresu wpływają na powstawanie nowych komórek w mózgu. Przemoc doświadczona w dzieciństwie może prowadzić do modyfikacji genów, które biorą udział w rozwoju mózgu. Zmiany takie mogą w przyszłości zwiększyć ryzyko wystąpienia takich chorób jak schizofrenia lub zaburzeń takich jak zaburzenia dwubiegunowe afektywne.